KURS KARDIOLOGII dla zaawansowanych

KURS KARDIOLOGII dla zaawansowanych

Typ szkolenia: szkolenie seminaryjno-warsztatowe

Tytuł: Szkolenie kardiologiczne dla zaawansowanych

Termin: 07.10.2018

Miejsce:  Katowice ul Mysłowicka 65a Klinika Weterynaryjna Giszowiec
 

Organizator: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna

Liczba uczestników: do 12 osób
Liczba godzin: 8

Szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii, którzy mają opanowane podstawy badania echokardiograficznego obejmujące badanie dwuwymiarowe i M-mode.

Część teoretyczna:

10.00-11.00 Badanie dopplerowskie: doppler znakowany kolorem, pulsacyjny i ciągły. Obraz fizjologiczny przepływu przez zastawki przedsionkowo-komorowe oraz zastawki pólksiężycowate
11.00-12.00 Obraz patologiczny przepływu przez zastawki przedsionkowo-komorowe oraz zastawki pólksiężycowate. Przetrwały przewód tętniczy.
12.00-13.00 Prezentacja przypadków klinicznych
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-17.00 Zajęcia praktyczne

Cena brutto 800 zł (650 + 23% VAT)

W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1.udział  w spotkaniu
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
4. przerwy kawowe + lunch

Kontakt - biuro Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna:
tel. 726 447 855, e-mail: warsztatypolikliniki@wp.pl.
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna ul. Mysłowicka 65A, 40-453 Katowice
konto bankowe: 76 1020 2368 0000 2402 0215 8798

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako: zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń - kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Formularz zgłoszeniowy

 

>

Numer prawa wykonywania zawodu dla ewidencji punktow edukacyjnych

Dane do faktury:

Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):

 

Dane kontaktowe

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Uzupełnienie w/w formularza oraz przesłanie traktowane jest jako potwierdzenie przyjęcia zasad współpracy określonych w zakładce Regulamin.

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna