anestezjologia 2018

Termin:16 marca 2018  godzina 9.00 -16.00  
Lokalizacja: Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz&Stefanek Chorzów ul. Żołnierzy Września 83
Liczba uczestnikow do 12 osób
Prowadzący: dr n. wet. Piotr Skrzypczak
Anestezjologia program:
1. Specyfika zabiegów wykonywanych na klatce piersiowej
2. Rodzaje zabiegów i dojść operacyjnych w ujęciu anestezjologicznym
3. Przygotowanie pacjenta to zabiegu na klatce piersiowej
4. Schematy premedykacji w zależności od potrzeb operacyjnych
 a. Premedykacja pod kątem znieczulenia wziewnego
 b. Leki sedacyjne – medetomidyna, dexmedetomidyna, midazolam
 c. Narkotyki w premedykacji – morfina, metadon, butorfanol
5. Indukcja i kondukcja – charakterystyka środków infuzyjnych i inhalacyjnych
 a. Propofol, Zoletil
 b. Narkotyki – fentanyl i jego pochodne w znieczuleniu inhalacyjnym
 c. Charakterystyka anestetyków wziewnych
 d. Technika znieczulenia inhalacyjnego małych zwierząt
6. Wprowadzenie i rozpoczęcie wentylacji mechanicznej
7. Podstawowe pojęcia dotyczące respiratorów i wentylacji kontrolowanej
8. Monitoring wentylacyjny w trakcie znieczulenie
9. Zakończenie zabiegu torakochirurgicznego – drenaż klatki piersiowej
10. Przywracanie oddechu spontanicznego
11. Pooperacyjne leczenie przeciwbólowe
W trakcie zajęć przwidziano przerwy kawowe i obiad.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać przez formularz zgłoszeniowy

 

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna