KURS Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ
- praktyka nagłych przypadków.

Kurs z zakresu medycyny ratunkowej-praktyka nagłych przypadków.

szczegółowe informacje o kursie /kliknij/

Prowadzący: lek. wet. Rafał Boroń MRCVS, praktyka VetsNow UK

Typ szkolenia: 3 dwudniowe zajęcia seminaryjno-warsztatowe
 

Terminy:  

część I 24-25.02.2018
część II 07-08.04.2018
część III 09-10. 06.2018

Miejsce :
wykłady : Hotel Silesian ul. Szybowcowa 1a Katowice
zajęcia praktyczne: Klinika Weterynaryjna Giszowiec Katowice ul. Mysłowicka 65a,
Ilość uczestników: 15 osób
Ilość godzin: łacznie 32 godziny prelekcji +16 godzin zajęć warsztatowych

Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych kompetencji w zakresie skutecznego postępowania z pacjentami przyjmowanymi jako nagłe przypadki.  Szkoelnie prowdzi lekarz- praktyk na codzień pracujący w Klinikach VetsNow specjalizujących się w pomocy w nagłych przypadkach ( emergency)

Spotkanie I
Dzień pierwszy
I Zagadnienia podstawowe, terminologia, specyfika działań medycyny ratunkowej
1.Nagłe przypadki -organizacja pracy i niezbędne wyposażenia  w praktyce emergency
2.Priorytety działania -triage -nagły przypadek, stan naglący , stan zagrożenia życia,
3.Wstrząs  podstawy patofizjologii
4.Wstrząs w praktyce klinicznej- typy wstrząsu , rozpoznanie , terapia, monitoring
5.Znaczenie  oceny perfuzji , monitoringu ciśnienia, podstawy płynoterapii
6.Sepsa
Dzień drugi
1.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) z częścią praktyczna (resuscytacja, venflony, tracheotomia)
2. Płynoterapia
3. Transfuzje
4. Badania laboratoryjne MDB, Gazometria, Elektrolity- interpretacja, stabilizacja zaburzeń - wraz z zaburzeniami metabolicznymi - DKA, Adison

Spotkanie II
Dzień pierwszy:
1.Układ krążeniowo-naczyniowy -patofizjologia
2. Badanie kliniczne
3 .Badanie i interpretacja wyników badań dodatkowych (protokół fast scan,  USG, EKG )
4. Postępowanie w przypadku arytmii
5. Postępowanie w przypadku obecności płynu w worku osierdziowym

Dzień drugi:
1. Układ oddechowy-  anatomia i fizjologia podstawy patofizjologii
2. Ocena kliniczna i  zasady stabilizacji
3.Badanie i podejście do pacjenta z dusznością
4.Hipoksemia i gazometria
5. Pulskoksymetria i kapnografia
6.Tlenoterapia
7.Cześć praktyczna: nakłucia klatki piersiowej (thoracocentesis, pericardiocentesis,  punkcja i drenaż jamy opłucnej)

Spotkanie III
Dzień 1 c.d. układ oddechowy:
1.Górne drogi oddechowe
2.Dolne drogi oddechowe i miąższ płuc  koty
3.Miaższ płuc
4.Choroby jamy opłucnowej
5.Urazy układu oddechowego (klatki piersiowej)

Dzień 2
1. Anestezja i analgezja w praktyce nagłych przypadków
2. Anestezja  zwierząt z zaburzeniami wentylacji
3. Anestezja dla zwierząt z niestabilnością hemodynamiczną
4.Potencjalne komplikacje- jak ich unikać?
5.Monitoring pacjenta
6. Rozpoznawanie i postepowanie z bólem
7.Wstęp do toksykologii
8. Scenariusze przypadków

Cena brutto:
1100 zł brutto za spotkanie (netto  895  zł/spotkanie)- pakiet I
W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1.udział w dwudniowym spotkaniu
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
4. 2x lunch, 2x przerwa kawowa

1190 zł brutto z noclegiem -pakiet II
W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1.udział w dwudniowym spotkaniu
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
4. 2x lunch, 2x przerwa kawowa, 1x kolacja

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako: zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń - kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).
Ze względów logistycznych -zakończenie rejestracji uczestnictwa 20 luty 2017

Kontakt - biuro Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna:
tel. 726 447 855 godz 10-18 e- mail: warsztatypolikliniki@wp.pl.
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna ul. Mysłowicka 65A, 40-453 Katowice
konto bankowe: 76 1020 2368 0000 2402 0215 8798

Formularz zgłoszeniowy

>

Numer prawa wykonywania zawodu dla ewidencji punktow edukacyjnych

Dane do faktury:

Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):

 

Dane kontaktowe

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Uzupełnienie w/w formularza oraz przesłanie traktowane jest jako potwierdzenie przyjęcia zasad współpracy określonych w zakładce Regulamin.

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna