KURS PODSTAW KARDIOLOGII

KURS PODSTAW KARDIOLOGII

Prowadzący:
Prowadząca: lek. wet. Małgorzata Bujna-Makola
Typ szkolenia:  kurs seminaryjno-warsztatowy

Terminy:
02.12.2018
Liczba uczestników: do 15 osób
Liczba godzin: 8
Cena: 400 zł
Miejsce: Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET Siemianowice Śląskie. H. Wróbla 10a
Organizator: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna

Tematy:
-Przeprowadzenie wywiadu oraz badanie kliniczne pacjenta kardiologicznego.
-Przygotowanie pacjenta do badania kardiologicznego.
-Przeprowadzenie badania elektrokardiograficznego (EKG) oraz nauka jego interpretacji.
-Opis podstawowych projekcji podczas badania echokardiograficznego.
-Zajęcia praktyczne obejmą wykonanie badania elektrokardiograficznego oraz naukę podstawowych projekcji  echokardiograficznych.
W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1.udział  w spotkaniu
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
4. przerwy kawowe + lunch
Kontakt – tel. 32 228 59 86,  e-mail profesjonalna.weterynaria.info@gmail.com
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna ul. Mysłowicka 65A, 40-453 Katowice
konto bankowe: 76 1020 2368 0000 2402 0215 8798

Formularz zgłoszeniowy

>

Numer prawa wykonywania zawodu dla ewidencji punktow edukacyjnych

Dane do faktury:

Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):

 

Dane kontaktowe

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Uzupełnienie w/w formularza oraz przesłanie traktowane jest jako potwierdzenie przyjęcia zasad współpracy określonych w zakładce Regulamin.

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna