KURS NUROLOGII klinicznej

KURS NUROLOGII klinicznej

Prowdzący: dr hab. prof. UWM  Andrzej Pomianowski

Rodzaj szkolenia: dwudniowe szkolenie seminaryjno- warsztatowe

Termin: 21-22.04.2018
Lokalizacja:
wykłady: Hotel Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A
warsztaty: Klinika Giszowiec, Katowice ul. Mysłowicka 65a
Organizator: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna
ilość uczestników: 15 osób

Program
część wykładowa:
-Protokół badania neurologicznego. Podstawowe badanie neurologiczne: opis badania, rozróżnianie zaburzeń OUN od PUN,  lokalizacja zmian (łuki odruchowe, pojęcia DNR i GNR itp.)
-Najczęstsze zapalne choroby mózgu psów i kotów: objawy, rozpoznanie, leczenie , rokowanie.
-Choroby rdzenia kręgowego (zator włóknisto-chrzęstny, discospondylitis, zapalenie rdzenia kręgowego, wypadnięcie/uwypuklenie krążka międzykręgowego)
-Padaczka: stosowanie nowych leków, terapia imepitoiną, terapie łączone z innymi lekami (np. bromek potasu, kwas walproinowy)
-Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w praktyce klinicznej: metodyka pobierania, ocena fizykochemiczna, ocena liczby i typu komórek, wskazania/przeciwwskazania, powikłania po badaniu, przydatność dla diagnostyki
część praktyczna:
-wspólne diagnozowanie zgłoszonych przypadków
-praktyka badania płynu mózgowo-rdzeniowego

Cena brutto:
1100 zł (895 zł netto)– Pakiet I (bez noclegu)

W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1.udział w dwudniowym spotkaniu
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
4. 2x lunch, 2x przerwa kawowa

1190 (1100 + nocleg) Pakiet II (z noclegiem)

W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1. udział w dwudniowym spotkaniu
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
4. 1 miejsce noclegowe w pokoju dwuosobowym na czas spotkania
5. 2x lunch, 1x śniadanie, 1x kolacja, 2x przerwa kawowa

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako: zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń - kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Kontakt - biuro Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna: tel. 726 447 855 godz 10-18 e- mail: warsztatypolikliniki@wp.pl.
Dane do wpłaty: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna ul. Mysłowicka 65A, 40-453 Katowice
konto bankowe: 76 1020 2368 0000 2402 0215 8798

Formularz zgłoszeniowy

>

Numer prawa wykonywania zawodu dla ewidencji punktow edukacyjnych

Dane do faktury:

Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):

 

Dane kontaktowe

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Uzupełnienie w/w formularza oraz przesłanie traktowane jest jako potwierdzenie przyjęcia zasad współpracy określonych w zakładce Regulamin.

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna