Regulamin

Regulamin zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniach Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej

 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (konferencji, warsztatach) jest przesłanie wypełnionego formularza z danymi uczestnika zamieszczonego na stronie www.poliwet.eu oraz terminowe dokonanie opłat.

2. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego  zgłoszenia (formularz ze strony www.poliwet.eu)

3. Biuro Polikliniki przesyła w ciągu najdalej 5 dni  potwierdzenie uczestnictwa , szczegóły organizacji (lokalizacja, szczegółowy program), oraz dane niezbędne dla dokonania opłat.

4.Informacja zawiera  termin dokonania opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 30 dni przed terminem szkolenia wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku rezygnacji w okresie do 14 dni przed terminem szkolenia-organizatorzy zwracają  kwotę pomniejszoną o 20% kosztów. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni -zwrot opłat nie jest przewidywany. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika  zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.

6. Informacja o rezygnacji  wraz z numer rachunku do zwrotu kwoty musi być  zgłoszona w formie pisemnej do Biura Polikliniki  decyduje data wpływu – Biuro Polikliniki 40-453 Katowice ul. Mysłowicka 65a  mail warsztatypolikliniki@wp.pl. Zwroty  następują do 30dni od dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku ewentualnych pytań organizacyjnych  mail: warsztatypolikliniki@wp.pl, tel. 724 054 868

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna