KURS RADIOLOGII
klinicznej układu kostnego psów i kotów - zaburzenia rozwojowe i metaboliczne u młodych psów i kotów

KURS RADIOLOGII
klinicznej układu kostnego psów i kotów
- zaburzenia rozwojowe i metaboliczne u młodych psów i kotów

 

Prowadzący:
dr n. wet. Renata Komsta specjalista radiolog
dr hab. Roman Aleksiewicz, prof. nadzw. specjalista radiolog

typ szkolenia seminaryjno-warsztatowy

miejsce spotkania:
edycja  I – 15 kwiecień 2018, Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET Siemianowice Śląskie H. Wróbla 10a
edycja  II -16 wrzesień 2018, Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET Siemianowice Śląskie H. Wróbla 10a
edycja III - 6 maj 2018, Siedziba Firmy MKJ Radiologia, Gdańsk ul. ul. Sucha 16

-liczba uczestników: 20
-czas szkolenia 8 godzin

organizator: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna

Miejsce i terminy spotkań:           
Kurs jednospotkaniowy . Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznają się z  programem badań przewidziany w zakresie diagnostyki radiologicznej układu kostnego psów i kotów w systemie analogowym i cyfrowym. Zajęcia zaprojektowane są w systemie seminaryjno-warsztatowym. Celem spotkań jest doskonalenie warsztatu diagnostycznego oraz rozwój umiejętności dotyczących interpretacji wyników badań. W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z systemami cyfrowymi i ucyfrowienia obrazów rtg oraz czynnego udziału w radiologicznym procesie diagnostycznym.

Tematy:

CZĘŚĆ OGÓLNA  

RADIOGRAFIA ANALOGOWA
1. Bezpośrednia
2. Pośrednia (rentgenotelewizja/ fluoroskopia):
RADIOGRAFIA CYFROWA
Radiografia komputerowa (CR)
Radiografia bezpośrednia (DR)

ZASADA ALARA (as low as reasonably achievable).

ARTEFAKTY W BADANIU RTG:
1. Przed wywołaniem radiogramu
2. W czasie wywołania radiogramu

ALGORYTMY W BADANIU RADIOLOGICZNYM
1. Wywiad radiologiczny
3. Weryfikacja pacjenta
4. Ocena jakości technicznej radiogramu (obecność artefaktów)
5.Algorytm 'ABCD`S'

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁÓWA - RTG UKŁADU KOSTNEGO
• PODSTAWOWE ZASADY OCENY RADIOGRAMU
• BUDOWA KOŚCI DŁUGICH
 - Pierwotne ogniska kostnienia
 - Wtórne ogniska kostnienia
 - Dodatkowe ogniska kostnienia

TYPY SKOSTNIEŃ

ZMIANY GĘSTOŚCI KOŚCI:
1. Osteopenia     
2. Osteonecrosis 
3. Osteolysis
4. Osteosclerosis
5. Periostitis (periostosis) ossificans

OCENA STATUSU ZAPALENIA OKOSTNEJ OPARTA JEST NA WYGLĄDZIE JEJ KRAWĘDZI
1. Proces czynny
2. Proces nieczynny

CHRONICZNY ODCZYN ODOKOSTNOWY
1. Dysostosis
2. Ankylosis

ODCZYN KOŚCI NA CZYNNIK DRAŻNIĄCY:
1. Tworzenie nowej kości - osteoblasty
2. Odczyn odokostnowy i sklerotyzacja
3. Utrata masy kostnej – osteoklasty

PRAWIDŁOWY OBRAZ KOŚCI ROSNĄCEJ

PATOLOGIE KOŚCI ROSNĄCEJ

  • PIERWOTNE DOTYCZĄCE STAWÓW

- osteochondroza
- dysplazaja stawu łokciowego (UAP, FCP)
- aseptyczna martwica głowy kości udowej

  • PIERWOTNE DOTYCZĄCE KOŚCI:

- agenezja, hipopolazja
- polimelia

  • IDIOPATOLOGICZNE

- panosteitis
- osteodystrofia przerostowa

  • PATOLOGIE NASAD, PRZYNASAD

- chondrodysplazja
- egzostozy kostne
- przetrwały rdzeń chrzęstny

  • POURAZOWE

- złamania (klasyfikacja Salter-Harrisa);
- odklejenie nasady

  • METABILOCZNE

- krzywica


Cena brutto: 350 zł/spotkanie (285 zł netto/spotkanie)

W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1. materiały ze spotkania
2. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
3. Bufet kawowy + poczęstunek

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako: zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń - kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).
Kontakt - biuro Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna:
tel. 726 447 855 godz 10-18 e- mail: warsztatypolikliniki@wp.pl.
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna ul. Mysłowicka 65A, 40-453 Katowice
konto bankowe: 76 1020 2368 0000 2402 0215 8798

Formularz zgłoszeniowy

 

>

Numer prawa wykonywania zawodu dla ewidencji punktow edukacyjnych

Dane do faktury:

Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):

 

Dane kontaktowe

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Uzupełnienie w/w formularza oraz przesłanie traktowane jest jako potwierdzenie przyjęcia zasad współpracy określonych w zakładce Regulamin.

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna