KURS RADIOLOGII
klinicznej układu oddechowego psów i kotów

KURS RADIOLOGII
klinicznej układu oddechowego psów i kotów

 

Prowadzący:
dr n. wet. Renata Komsta specjalista radiolog
dr hab. Roman Aleksiewicz, prof. nadzw. specjalista radiolog

typ szkolenia seminaryjno-warsztatowy

miejsce spotkania:
edycja  I – 14 kwiecień 2019, Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET Siemianowice Śląskie H. Wróbla 10a
edycja  II -15 wrzesień 2019, Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET Siemianowice Śląskie H. Wróbla 10a
edycja III -12 maj 2019, Siedziba Firmy MKJ Radiologia, Gdańsk ul. ul. Sucha 16

-liczba uczestników: 20
-czas szkolenia 8 godzin

organizator: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna

Kurs jednospotkaniowy . Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznają się z  programem badań przewidziany w zakresie diagnostyki radiologicznej układu kostnego psów i kotów w systemie analogowym i cyfrowym. Zajęcia zaprojektowane są w systemie seminaryjno-warsztatowym. Celem spotkań jest doskonalenie warsztatu diagnostycznego oraz rozwój umiejętności dotyczących interpretacji wyników badań. W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnej oceny wyników badań obrazowych, aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym.

Tematy:

Ocena rtg i usg płuc, jamy opłucnej i śródpiersia  

 • Znaczenie radiologii w ocenie płuc, śródpiersia  i jamy opłucnej
 • Wykonywanie zdjęć rentgenowskich
 • Interpretacja obrazu radiologicznego płuc
 • Charakterystyczne objawy radiologiczne chorób płuc
 • Zmiany wielkości płuca
 • Ogniskowe zmiany w płucach
 • Rozpoznawanie przerzutów nowotworowych do płuc
 • Zmiany jamowe ( torbiele, komory powietrzne , pęcherze)
 • Radiograficzne objawy chorób oskrzeli
 • Rysunek naczyniowy
 • Śródpiersie
 • Anatomia radiograficzna śródpiersia
 • Odma śródpiersia
 • Guzy śródpiersia
 • Śródpiersie doczaszkowe
 • Część wnękowa
 • Śródpiersie doogonowe
 • Przesunięcie śródpiersia
 • Tchawica
 • Choroby przełyku
 • Choroby opłucnowe
 • Podstawowe zasady w rozpoznawaniu płynu w jamie opłucnej
 • Pęknięcie przepony
 • Odma opłucnowa
 • Znaczenie ultrasonografii w ocenie płuc, śródpiersia  i jamy opłucnej
 • Zasady badania ultrasonograficznego jamy opłucnej, płuc i śródpiersia( przygotowanie pacjenta do badania, ułożenie, dostęp międzyżebrowy i przezwątrobowy )
 • Prawidłowy obraz płuc
 • Odma opłucnej
 • Płyn w jamie opłucnej
 • Guzy jamy opłucnej i śródpiersia,
 • Przepuklina przeponowa
 • VET-BLUE – ocena tkanki płucnej ( płuco suche i mokre, płuco zapadnięte konsolidacja tkanki płucnej, zmiany guzkowe)

Cena brutto: 400 zł/spotkanie (325 zł netto/spotkanie)

W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1. materiały ze spotkania
2. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
3. Bufet kawowy + poczęstunek

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako: 1) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń - kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.). 2) wypełnienie i przesłanie traktujemy jako akceptację regulaminu znajdującego się na stronie www.

Kontakt – tel. 32 228 59 86,  e-mail provet.szkolenia@gmail.com
Dane do wpłaty:
Kliniczna Praktyka Weterynaryjna, ul Wróbla 10a, 41-100 Siemianowice Śląskie
konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2368 0000 2102 0583 5493

Formularz zgłoszeniowy

>

Numer prawa wykonywania zawodu dla ewidencji punktow edukacyjnych

Dane do faktury:

Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):

 

Dane kontaktowe

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Uzupełnienie w/w formularza oraz przesłanie traktowane jest jako potwierdzenie przyjęcia zasad współpracy określonych w zakładce Regulamin.

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna