Kurs KARDIOLOGII

KURS KARDIOLOGII

Prowadząca: dr n.wet. Olga Szaluś- Jordanow

Typ szkolenia: czteroczęściowy kurs seminaryjno-warsztatowy

Terminy:
Części:
I  21.04.2018
II 09.06.2018
III 08.09.2018
IV 06.10.2018

Liczba uczestników: do 15 osób

Liczba godzin: w każdym spotkaniu  4 godziny prelekcji, 4 godzin zajęć praktycznych

Miejsce:
Katowice ul Mysłowicka 65a Klinika Weterynaryjna Giszowiec

Organizator:
Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna

Zgloszenia do dnia 1 kwietnia 2018

Szczegółowa informacja zawarta pod adresem /link lub e-mail/:
www.poliwet.eu

Część I  21.04.2018

Tematy: Wskazania do badania kardiologicznego oraz informacje,  kiedy rozszerzyć badanie fizykalne o badanie echokardiograficzne i badanie EKG. Czy pacjenta bez szmerów sercowych możemy uznać za zdrowego- jak często się mylimy ? Wprowadzenie do badania echokardiograficznego obejmujące podstawowe informacje na temat wyboru aparatu echokardiograficznego i głowic oraz ustawienia aparatu. Przygotowanie pacjenta do badania kardiologicznego oraz opis podstawowych projekcji.

część praktyczna- wyprowadzenie podstawowych projekcji przez uczestników kursu.

Część II 09.06.2018

Tematy: jak sobie radzić z pacjentem trudnym (agresywny, niespokojny, młody, w stanie ciężkim) - co wystarczy do postawienia podstawowej diagnozy. Prezentacja przypadków własnych celem zapoznania się z obrazem różnych chorób serca. Omówienie badań echokardiograficznych dostarczonych przez uczestników kursu.

część praktyczna- wyprowadzenie podstawowych projekcji, wykonania podstawowych pomiarów. 

Część III 08.09.2018

Kiedy i jak leczyć -prezentacja w oparciu o wybrane przypadki. Praktyczne zagadnienia związane z  przygotowaniem procedury punkcji osierdzia, klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. Rokowanie w chorobach serca. Omówienie badań echokardiograficznych dostarczonych przez uczestników kursu.

Część praktyczna- doskonalenie techniki wyprowadzenia podstawowych projekcji oraz  wykonania podstawowych pomiarów.

Część IV 06.10.2018

Prezentacja wybranych przypadków, omówienie leczenia oraz rokowania- spotkanie interaktywne. Test obejmujący część praktyczną (rozpoznawanie  przypadków) i część teoretyczną.

Część praktyczna - badanie kardiologiczne obejmujące badanie echokardiograficzne: wykonanie badania, wykonanie pomiarów wraz z postawieniem diagnozy przez każdego uczestnika kursu.

Cena brutto:
2400 zł za cały kurs (netto 1950 zł )- czery spotkania
W cenie za spotkanie uczestnicy otrzymują:
1.udział  w 4 spotkaniach
2. materiały ze spotkania
3. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
4. przerwy kawowe + lunch

Kontakt - biuro Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna:
tel. 726 447 855 , e-mail: warsztatypolikliniki@wp.pl.
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna ul. Mysłowicka 65A, 40-453 Katowice
konto bankowe: 76 1020 2368 0000 2402 0215 8798

Uzupełnienie formularza jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako: zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych do tworzenia list uczestników konferencji, szkoleń - kursów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Formularz zgłoszeniowy

>

Numer prawa wykonywania zawodu dla ewidencji punktow edukacyjnych

Dane do faktury:

Dane płatnika (jeśli są inne niż dane do faktury):

 

Dane kontaktowe

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Uzupełnienie w/w formularza oraz przesłanie traktowane jest jako potwierdzenie przyjęcia zasad współpracy określonych w zakładce Regulamin.

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna